varhainen tuki

12.3.2021

Hyvä alku kasvulle ja kasvun tukea tarvittaessa.

Perheetkin tarvitsevat joskus apua ja tukea kasvatukseen. Minun mielestäni lapsiin ja nuoriin tulee panostaa edelleen ja juuri silloin, kun tuen