Kuva jätehuoltotekstiin

Aloite jätehuollon kierrätysjärjestelyistä

Julkaistu:

VALTUUSTOALOITE Kangasalan kaupungin taajama-alueiden kiinteistöjen jätehuollon kierrätysjärjestelyistä

Jätehuoltomääräysten mukaan kuluvasta vuodesta 2021 alkaen biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Tämä tarkoittaa, että taajama-alueella 5 asunnon tai sitä isomman kiinteistön jätehuollon kierrätys on velvoittavaa. Tämä velvoite tulee korjaamaan nyt taajama-alueen kerros- ja rivitaloalueiden kierrätystä kokonaisvaltaiseksi ja lisää myös yhteistyötä asunto-osakeyhtiöiden välillä. Kangasalla jätehuoltoa hoitaa Pirkanmaan jätehuolto Oy, jossa Kangasala on omistajajäsenenä.

Uusille kaavoitettaville omakotialueille on mahdollista sijoittaa valmis kortteli- tai lähikierrätyspiste, jolla saadaan hoidettua velvoite alueen kiinteistöille liittyä valmiiseen konseptiin jo kaavoitusvaiheessa. Tämä velvoite tulee ottaa osaksi Kangasalan kaupungin kaavoitusta.

Haasteena ovat jo olemassa olevat omakotitalojen kaava-alueet. Pirkanmaan jätehuollon tavoitteena on ollut sijoittaa tuottajayhteisöjen kanssa Ekopisteitä näiden alueiden läheisyyteen. Kokemuksesta tiedämme, että kierrätys toimii paremmin, kun keräyspiste on lähellä ja kulku sinne vaivatonta.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää aloitteenaan, että

1) Kangasalan kaupunki osoittaa lähikierrätyspisteiden paikat katu- tai tiekohtaisesti jo olemassa oleville kaava-alueille. Asiasta sovitaan ja neuvotellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Mahdollisille lähikierrätyspisteille mietitään paikkoja ja heille jotka antavat alueita käyttöön tätä tarkoitusta varten katsotaan sopiva korvaus esim.vuokra.

2) Uusille asuinalueille kaavoitetaan lähikierrätyspiste ja siihen liittyminen osoitetaan jo kaavavaiheessa.

3) Kaupunki toteuttaa kokonaisvaltaisen selvityksen kuinka Kangasalla edetään kohti kierrätyksen järjestämisen organisointia, jotta kaikilla taajama-alueen kiinteistöillä olisi suunnitelma miten kiinteistöjen kierrätys hoidetaan. Haja-asutusalueen kierrätysmahdollisuuksien parantamista tulee myös tutkia ja parantaa tarvittaessa.

Yhteiskunnassa on tahtotilaa parantaa jätteiden kierrätystä, varsinkin kun se tehdään helpoksi.

Aloitteen valmisteli

Soili Uotila-Välimäki, Kokoomuksen valtuustoryhmä.

Lisää julkaisuja

6.2.2022

Mitä nyt kuntapäättäjä?

Aluevaalit ovat ohi ja kaksi viikkoa tuloksia on sulateltu. Helmikuun aikana aluevaltuustot valmistautuvat 1.3.2022 käynnistyvään kauteensa neuvotellen paikkajaosta toimielimissä. Asiat

13.1.2022

Mielenterveys ei odota

Mielenterveys on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tai pahoinvointia silloin, kun mielessä on mustelmia ja ruhjeita. Mielenterveys on voimavara, joka auttaa meitä

4.1.2022

Palvelut ovat ihmistä varten – äänestä!

Sote -uudistuksen tarkoitus on edelleen monelle hämärän peitossa ja siksi varmasti on vaikea motivoida ihmisiä äänestämään. Perimmäinen tarkoitus on saada