Soili Uotila-Välimäki, henkilökuva.

Soili
Uotila-Välimäki

Ehdolla
aluevaaleissa
2022

Inhimillisesti tehokas

Tulevaisuuden yhteistyötä ratkaisukeskeisesti

Mukavaa, että tulit katsomaan kotisivujani. Olen innokas ja vastuullinen toisen kauden Kangasalan kaupunginvaltuutettu ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja. Asun Vatialassa, mutta vietän suuren osan ajasta äitini kotipaikassa Sahalahdella. Perheeseeni kuuluu mies ja kolme tytärtä sekä koira (kääpiösnautseri Otto). Kaksi vanhinta lapsista ovat muuttaneet jo omilleen ja opiskelevat.

Olen koulutukseltani ammatillinen opettaja ja sosionomi YAMK. Työskentelen sosiaali- ja terveysalan opettajana Kangasalan Tredussa. Aiemmin olen ollut töissä muun muassa varhaiskasvatuksen opettajana, perhetyöntekijänä ja etsivänä nuorisotyöntekijänä.

Minulla on tahto tehdä tärkeäksi kokemaani valtuutetun työtä, koska haluan olla mukana vahvistamassa ja edistämässä Kangasalan asukkaiden hyvinvointia sekä arjen turvallisuutta. Olen valtuutettuna ollessani oppinut myös miten tärkeää on, että meillä suunnitellaan ja toteutetaan monin eri tavoin elivoimaisuutta ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Päätöksenteko on kokonaisuuksien ymmärtämistä.

Toiveeni toteutui ja sain sen kunnian, että Pirkanmaan Kokoomus ry:n piirihallitus nimesi minut aluevaaliehdokkaaksi. Historian ensimmäiset aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 ja Pirkanmaan hyvinvointialueelle valitaan 79 jäseninen aluevaltuusto. Vahva osaamiseni sosiaali- ja terveysalan peruspalveluissa antaa minulle hyvän pohjan pyrkiä yhdeksi aluevaltuutetuksi

Poimintoja minulle tärkeistä asioista

Lapset, nuoret ja perheet

Vahva osaamiseni lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä on myös minun poliittista ajatusmaailmaani viitoittavaa.

Hyvinvointi

Kangasalalaisen hyvinvointia ylläpitää ja edistää kokonaisuudet, joita kaupunki toimillaan päättää ja edistää. Tekemisen ytimessä tulee olla asukas. Hyvinvointi on oikeastaan nimittäjäna kaikille vaaliteemoilleni. Tärkeänä pidän kaupunkilaisen mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa.

Turvallisuus

Turvallisuus on yhteiskunnassamme niitä perusasioita, joiden ylläpito on yksi julkisen sektorin perustehtäviä kaiken muun toiminnan sisällä.

Elinvoimaisuus

Kangasala on vahvasti elinvoimainen ja vetovoimainen kaupunki. Viisaalla kaavoituksella ja kestävällä taloudella luomme pohjaa edelleen kokonaisvaltaisesti myönteiselle kehitykselle.

Blogi

Yhteystiedot

Soili Uotila-Välimäki

ammatillinen opettaja

[email protected]
+358 50 365 9956