Soili Uotila-Välimäki, henkilökuva.

Soili
Uotila-Välimäki

308 – Ehdolla
aluevaaleissa
Pirkanmaa

Inhimillisesti tehokas

Tulevaisuuden yhteistyötä ratkaisukeskeisesti

Mukavaa, että tulit katsomaan kotisivujani. Olen innokas ja vastuullinen toisen kauden Kangasalan kaupunginvaltuutettu ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja. Asun Vatialassa, mutta vietän suuren osan ajasta äitini kotipaikassa Sahalahdella. Perheeseeni kuuluu mies ja kolme tytärtä sekä koira (kääpiösnautseri Otto). Kaksi vanhinta lapsista ovat muuttaneet jo omilleen ja opiskelevat.

Toiveeni toteutui ja sain sen kunnian, että Pirkanmaan Kokoomus ry:n piirihallitus nimesi minut aluevaaliehdokkaaksi. Historian ensimmäiset aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 ja Pirkanmaan hyvinvointialueelle valitaan 79 jäseninen aluevaltuusto. Vahva osaamiseni sosiaali- ja terveysalan peruspalveluissa antaa minulle hyvän pohjan pyrkiä yhdeksi aluevaltuutetuksi.

Olen koulutukseltani ammatillinen opettaja ja sosionomi YAMK (sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen, kriisi- ja katastrofityö) Työskentelen sosiaali- ja terveysalan opettajana Kangasalan Tredussa. Aiemmin olen ollut töissä muun muassa varhaiskasvatuksen opettajana, sosiaaliohjaajana, lastensuojelun perhetyöntekijänä ja etsivänä nuorisotyöntekijänä.

Tällä hetkellä olen Kangasalan kaupunginvaltuutettu (toinen valtuustokausi) ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja. Olen myös PSHP:n valtuusto varajäsen. Minulla on kokemusta mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakuntatyöstä. Olen ollut Kangasalla mukana päätöksenteossa vuodesta 2005. Päätöksenteko on kokonaisuuksien ymmärtämistä.

Aluevaalit ovat merkittävät meille ihan jokaiselle vauvasta vanhukseen. Pirkanmaalla on monia asioita, jotka puhuttavat ja pohdituttavat uudistuksen tapahduttua: Näkyykö uudistus arjessani? Miten ja missä palvelut toteutetaan tulevaisuudessa? Säilyykö minun lähipalveluni ja miten toteutuu hoidon saaminen tulevaisuudessa? Miten sote -uudistus vaikuttaa turvallisuuteeni?  Miten työssäni toteutuu yhteistyö toisen palvelusektorin suuntaan jatkossa?

Keskiössä on ihminen asiakkaana ja siksi minusta palvelujen tuottamisen kokonaisuuden tulee olla inhimillisesti tehokas. Aluevaltuustossa päätetään valtavasta määrästä asioita, jotka vaikuttavat meihin, läheisiimme, asiakkaisiimme ja työhömme. Kun luen Kokoomuksen aluevaaliohjelmaa voin vain nyökytellä, koska kaikki kohdat ovat tärkeitä.

VAALITEEMANI Laajasti

Ennaltaehkäisevän työn ja terveysneuvonnan merkitystä korostettava raskaiden korjaavien palveluiden ehkäisemiseksi. Yhdyspinnat kuntien palveluihin tärkeitä, jotta vuorovaikutus säilyy esimerkiksi oppilashuollossa

Lapsille, nuorille ja perheille riittävät tukipalvelut arkeen ajoissa, koska näin ehkäistään suurempien pulmien syntyminen ja esimerkiksi ajautuminen lastensuojelun asiakkuuteen. Tässä esim. kuraattori ja psykologi.

Ammattina sosiaali- ja terveysalan vetovoimaan ja pitovoimaan panostettava: koulutus- ja urapolkujen kehittäminen, hyvä johtaminen, toimintatapojen kehittäminen ja kannustava palkkausjärjestelmä edistävät työviihtyvyyttä ja lisäävät työssä jaksamista

Jo hyvin toimivat palvelut pidettävä samalla tasolla kuin ovat (esim. käydyt keskustelut Coxasta ja Sydänsairaalasta.)

Omaishoitajien jaksamista tuettava tarvelähtöisesti.

Valinnanvapaus Palveluihin pääsyn sujuvuudessa julkisen sektorin lisäksi tarvitaan yksityisiä palveluntuottajia ja kolmatta sektoria; Kela -korvaus, valinnan mahdollisuus ja esimerkiksi palveluseteli ovat kehitettäviä kohteita.

Inhimillisesti tehokas myös taloudessa Ajoissa saatava tuki, hoito ja hoiva ovat ihmislähtöisiä ja pitkällä aikavälillä taloudellisia.

Lisää ajatuksiani voit lukea myös Facebook.com/soiliuv

Poimintoja minulle tärkeistä asioista

Lapset, nuoret ja perheet

Vahva osaamiseni lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä on myös minun poliittista ajatusmaailmaani viitoittavaa.

Hyvinvointi

Kangasalalaisen hyvinvointia ylläpitää ja edistää kokonaisuudet, joita kaupunki toimillaan päättää ja edistää. Tekemisen ytimessä tulee olla asukas. Hyvinvointi on oikeastaan nimittäjäna kaikille vaaliteemoilleni. Tärkeänä pidän kaupunkilaisen mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa.

Turvallisuus

Turvallisuus on yhteiskunnassamme niitä perusasioita, joiden ylläpito on yksi julkisen sektorin perustehtäviä kaiken muun toiminnan sisällä.

Elinvoimaisuus

Kangasala on vahvasti elinvoimainen ja vetovoimainen kaupunki. Viisaalla kaavoituksella ja kestävällä taloudella luomme pohjaa edelleen kokonaisvaltaisesti myönteiselle kehitykselle.

Blogi

Yhteystiedot

Soili Uotila-Välimäki

ammatillinen opettaja

[email protected]
+358 50 365 9956