Kangasala on elinvoimainen kaupunki.

Elinvoimaisuus

Kangasala on vahvasti elinvoimainen ja vetovoimainen kaupunki. Viisaalla kaavoituksella ja kestävällä taloudella luomme pohjaa edelleen kokonaisvaltaisesti myönteiselle kehitykselle.

Olen kuluneella kaudella 2017 – 2021 toiminut elinympäristölautakunnan jäsenenä. Kun aiemmilla kausilla olen ollut sosiaali- ja terveyslautakunnassa, kasvatus- ja opetuslautakunnassa (silloinen nimi) ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa, oli uutta lähteä tähän itselle oudommalle alalle vaativaan tehtävään. Melko nopeasti kokonaisvaltainen näkemys rakentui kuitenkin.

Maankäyttö ja viisas kaavoitus ovat kasvavan kaupunkiseudun veto- ja pitovoiman edellytyksiä. Suurin hanke kaudella on ollut Lamminrahkan kaavoitus ja alueen infran rakentamisen käynnistyminen. Koulun suunnittelukin on pitkällä. Samalla Kangasalla on tiivistetty taajamaa ja vireillä on monta kaavaa lännestä itään ja eri puolilla kaupunkia.

Tasavertaisuus on haasteellista Kangasalla, koska meillä on sekä tiivistä kaupunkimaisuutta, nauhataajamaa että maaseutujen haja-asutusta ja kylämäisiä alueita. Päätöksien tekeminen ei ole ollut välillä helppoa. Kuhmalahden koulun rakentaminen on tulevalla kaudella saatava alkuun ja päätökseen sen suunnitelman mukaan, mitä on laadittu. Havisevan koulun lähialueen kaavaa tulee myös edistää ja pidän koulun säilymistä ja korjaamista tärkeänä. Haviseva on liikenteellisestikin alue, jolla on hyvät kasvumahdollisuudet.

Asuntopolitiikka on tullut tutuksi Kangasalan konserniyhtiön KOY Kangasalan Taloherttuan hallituksen puheenjohtajuudesta käsin. KOY Taloherttua on rakentanut hybridimallisen uuden vuokratalon, josta osa on tarkoitettu opiskelijoille. Lisäksi Sahalahden palvelutalo -tyyppinen hanke on hyvässä alussa. Kokoomuksen ryhmä teki aloitteen liittyen loma- ja rantarakentamisen helpottamiseen. Pidän tätäkin merkittävänä valinnan mahdollisuuden edistäjänä.

Olen iloinen siitä, että meillä on kilpailukykyistä toisen asteen koulutusta: Kangasalan lukio ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. Ne lisäävät vetovoimaa. Toivon ja haluan edistää lisää rohkeutta lähteä innovatiivisiin hankkeisiin eri sektoreilla. Tapahtumien koordinointi ja järjestäminen, yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa tukevat osallisuutta.

Upeaa vetovoimaa olemme saaneet Sorolan alueen kehittämisestä. Hieman epäilin lumetusta, mutta viime talvena se ainakin onnistui ja Sorolamportaiden juurelle saatiin talven ihmemaa silloin, kun lunta ei muualla vielä ollut. Jotkut hiihtivät vielä vappunakin. Päätös olikin siis hyvä. Jäähallin laajennus tulee tarpeeseen, uutta yksityisen rakentamaa liikuntahallia odotetaan kovasti.

Silti tehtävää riittää vielä paljon. Esimerkiksi Kangasala voisi olla yrittäjille entistä helpompi lähestyä, vaikka Business Kangasala on paljon työtä tehnytkin sillä saralla.