Inhimillisesti tehokas – ehdolla aluevaaleissa

Julkaistu:

Aluevaalit ovat merkittävät meille ihan jokaiselle vauvasta vanhukseen. Pirkanmaalla on monia asioita, jotka puhuttavat ja pohdituttavat uudistuksen tapahduttua: Näkyykö uudistus arjessani? Miten ja missä palvelut toteutetaan tulevaisuudessa? Säilyykö minun lähipalveluni ja miten toteutuu hoidon saaminen tulevaisuudessa? Miten sote -uudistus vaikuttaa turvallisuuteeni?  Miten työssäni toteutuu yhteistyö toisen palvelusektorin suuntaan jatkossa?

Keskiössä on ihminen asiakkaana ja siksi minusta palvelujen tuottamisen kokonaisuuden tulee olla inhimillisesti tehokas. Aluevaltuustossa päätetään valtavasta määrästä asioita, jotka vaikuttavat meihin, läheisiimme, asiakkaisiimme ja työhömme. Kun luen Kokoomuksen aluevaaliohjelmaa voin vain nyökytellä, koska kaikki kohdat ovat tärkeitä. Poimin sieltä joitain omin sanoin kirjoitettuna:

  • Valinnanvapaus. Palveluihin pääsyn sujuvuudessa julkisen sektorin lisäksi tarvitaan yksityisiä palveluntuottajia ja kolmatta sektoria; Kela -korvaus, valinnan mahdollisuus ja esimerkiksi palveluseteli ovat kehitettäviä kohteita
  • Yhdyspinnat kuntien palveluihin tärkeitä, jotta vuorovaikutus säilyy esimerkiksi oppilashuollossa
  • Ennaltaehkäisevän työn ja kansanterveydellisen terveysneuvonnan merkitystä korostettava raskaiden korjaavien palveluiden ehkäisemiseksi
  • Jo hyvin toimivat palvelut pidettävä samalla tasolla kuin ovat (esim. käydyt keskustelut Coxasta ja Sydänsairaalasta)
  • Lapsille, nuorille ja perheille riittävät tukipalvelut arkeen ajoissa, koska näin ehkäistään suurempien pulmien syntyminen ja esimerkiksi ajautuminen lastensuojelun asiakkuuteen
  • Koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvoinnin turvaaminen riittävillä kuraattori- ja psykologipalveluilla
  • Omaishoitajien jaksamista tuettava tarvelähtöisesti
  • Laatu kotihoidossa, palveluasumisessa ja ympärivuorokautisessa hoidossa
  • Ammattina sosiaali- ja terveysalan vetovoimaan ja pitovoimaan panostettava: koulutus- ja urapolkujen kehittäminen, hyvä johtaminen, toimintatapojen kehittäminen ja kannustava palkkausjärjestelmä edistävät työviihtyvyyttä ja lisäävät työssä jaksamista
  • Inhimillisesti tehokas myös taloudessa. Ajoissa saatava tuki, hoito ja hoiva ovat ihmislähtöisiä ja pitkällä aikavälillä taloudellisia.

Ei hyvinvointia ilman tervettä maalaisjärkeä”. Maalaisjärki on voimavara, jota minulta todella löytyy ja voin tämän toteamuksemme allekirjoittaa täysin. Kokoomuksen aluevaaliohjelma löytyy täältä https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-aluevaaliohjelma-2022/

Lisää julkaisuja

6.2.2022

Mitä nyt kuntapäättäjä?

Aluevaalit ovat ohi ja kaksi viikkoa tuloksia on sulateltu. Helmikuun aikana aluevaltuustot valmistautuvat 1.3.2022 käynnistyvään kauteensa neuvotellen paikkajaosta toimielimissä. Asiat

13.1.2022

Mielenterveys ei odota

Mielenterveys on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tai pahoinvointia silloin, kun mielessä on mustelmia ja ruhjeita. Mielenterveys on voimavara, joka auttaa meitä

4.1.2022

Palvelut ovat ihmistä varten – äänestä!

Sote -uudistuksen tarkoitus on edelleen monelle hämärän peitossa ja siksi varmasti on vaikea motivoida ihmisiä äänestämään. Perimmäinen tarkoitus on saada