Lapset ja nuoret ovat kuin kukan taimia.

Lapset, nuoret ja perheet

Vahva osaamiseni lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä on myös minun poliittista ajatusmaailmaani viitoittavaa.

Työkokemukseni perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa, perhetyössä sekä etsivässä nuorisotyössä ja nyt ammatillisena opettajana sosiaali- ja terveysalalla antaa minulle ymmärrystä asukaslähtöiseen päätöksentekoon. Olen valtuustokaudella 2017 – 2021 tehnyt valtuustoaloitteita muun muassa Ankkuri -mallin käyttöön ottamisesta Kangasalla sekä Ankkuri -mallin yhteistyömahdollisuuksista Tampereen seutukunnissa (2017) ja valtuustoaloite lapsi- ja perhevaikutusten arviointi näkyväksi osaksi kokonaisvaltaista päätöksentekoa Kangasalan kaupungissa. Yhdessä valtuutettu Saana Vahvelaisen kanssa teimme aloitteen kasvatus- ja opetusalan koulutusmäärärahojen suuntaamisesta koulutuksiin, joilla voi tukea ja vahvistaa nuorten mielenterveyttä.

Minulle on tärkeää, että perheet saisivat tukea silloin kun sitä tarvitsevat. Joskus jopa yksi tai kaksi ohjauskertaa auttavat, joskus tarvitaan pidempiaikaista tukea. On muistettava, että kaikki on perhekohtaista. Matala kynnys takaa, että tilanteet eivät pääse menemään niin pitkälle, että tarvitaan vahvempia toimia. Luotan, että sähköinen perhekeskusmalli, joka otettiin vihdoin valtuustokauden lopulla käyttöön, olisi ainakin osalle perheistä tarpeellinen täsmätiedon lähde.

Nuoret tulee huomioida. 2020 alkanut maailmanlaajuinen pandemia aivan varmasti aiheuttaa lisää mielenterveyspalveluiden tarvetta lapsilla ja nuorilla. Tähän pitää kyetä vastaamaan esimerkiksi henkilöstön lyhytkoulutuksella, josta edellä mainitsin aloitteen yhteydessä.

Nuorten osallisuus päätöksentekoon tulee olla meillä Kangasalla selkeä käytäntö. Olen iloinen, että nuoria kuullaan lautakunta- ja valtuustotyössä läsnäolo- ja puheoikeuden kautta. Laajasti on Suomen kunnissa nuorisovaltuustoilla myös suora aloiteoikeus. Olen saanut kunnian toimia Kokoomuksen valtuustoryhmän nuorisovaltuusto -kummina. Huikeaa huomata, miten paljon nuoret paneutuvat asioihin ja esittävät rohkeita ja innovatiivisia näkemyksiään.