Kangasala on elinvoimainen kaupunki.

Lapsi- ja perhevaikutusten arviointi näkyväksi osaksi kokonaisvaltaista päätöksentekoa Kangasalan kaupungissa

Julkaistu:

Selkeyttä
lapsivaikutusten
arviointiin

Me Kangasalan kokoomuksessa olemme olleet aktiivisia jo pidempään lapsivaikutusten arvioinnin saamiseksi kaupungin päätöksentekoon.

Ymmärryksemme mukaan Kangasalan kaupungilla on olemassa toimintamalli lapsivaikutusten arvioinnista päätöksen teossa. Tällä aloitteella haluamme kuitenkin terävöittää ja tarkentaa sen näkymistä päätöksenteon valmisteluvaiheessa niin, että perheiden, lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan pohjana lapsi- ja perhevaikutusten arviointiin vaikuttaa päätöksentekoon. 

Lapsivaikutusten arviointi kuuluu yhtenä merkittävänä osana päätöksentekoa ennakkovaikutusten arviointiin (EVA) ja samaan kuuluu muun muassa yritysvaikutusten ja talousvaikutusten arviointi.

Lapsivaikutusten arvioinnin tarkoitus on selvittää miten päätöksenteko toteutetaan lasten ja nuorten edun kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Lapsivaikutusten arvioinnilla vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta, kuulluksi ja nähdyksi tulemista. Samalla huomioidaan myös perheet.

Näin tuodaan lisää tietoa päätöksentekoprosessin tueksi ja avoimuuden lisäämiseksi.

Lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnin voi nähdä olevan osa paitsi suoraan lasten ja nuorten ja tätä kautta perheiden arkeen kohdistuvassa päätöksenteossa, myös laajemmin esimerkiksi pidemmälle tulevaisuuteen liittyvässä päätöksenteossa kuten kaavoituksessa. Tarkoitus on myös, että lapsi- ja perhevaikutusten arviointi on työväline perheiden kannalta parempiin päätöksiin ja toimenpiteisiin. Näin tuodaan lisää tietoa päätöksentekoprosessin tueksi ja avoimuuden lisäämiseksi.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Kangasalan kaupunki lisää lapsivaikutusten arviointiin perhevaikutusten arvioinnin ja ottaa entistä vahvemmin ja näkyvämmin käyttöön lapsivaikutusten arvioinnin kaikessa lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa päätöksenteossa.

Lisää julkaisuja

6.2.2022

Mitä nyt kuntapäättäjä?

Aluevaalit ovat ohi ja kaksi viikkoa tuloksia on sulateltu. Helmikuun aikana aluevaltuustot valmistautuvat 1.3.2022 käynnistyvään kauteensa neuvotellen paikkajaosta toimielimissä. Asiat

13.1.2022

Mielenterveys ei odota

Mielenterveys on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tai pahoinvointia silloin, kun mielessä on mustelmia ja ruhjeita. Mielenterveys on voimavara, joka auttaa meitä

4.1.2022

Palvelut ovat ihmistä varten – äänestä!

Sote -uudistuksen tarkoitus on edelleen monelle hämärän peitossa ja siksi varmasti on vaikea motivoida ihmisiä äänestämään. Perimmäinen tarkoitus on saada