Mielenterveys ei odota

Julkaistu:

Mielenterveys on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tai pahoinvointia silloin, kun mielessä on mustelmia ja ruhjeita. Mielenterveys on voimavara, joka auttaa meitä rakentamaan itsetuntemusta, osallistumaan arkeen ja kohtaamaan haasteita. Kun mielen voimavarat ja toimintakyky vähenevät, pitäisi tukea ja apua saada nopeasti tilanteen tunnistamiseksi ja mahdollisen hoitoon ohjauksen täsmentämiseksi.

Mielen hyvinvointi on yksilöllistä ja taustalla on monia tekijöitä, jotka vahvistavat ja heikentävät tasapainoa. Mielenterveyden pulmat muodostuvat monille esteeksi sosiaaliseen elämään: koulunkäyntiin, opiskeluun, töihin ja vapaa-aikaan. Työssäni puhun opiskelijoille niistä melko yksinkertaisista asioista, joilla mielen hyvinvointia pidetään yllä. On hyvä, että elämä on säännönmukaista: ruoka, uni, rutiinit, liikunta, ihmissuhteet, keskusteluhetket läheisten kanssa, rentoutuminen tuovat turvallisuutta ja tasapainoa elämään. Kaikki ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Työkokemukseni ihmisten kanssa varhaiskasvatuksen opettajana, sosiaaliohjaajana, perhetyöntekijänä, etsivänä nuorisotyöntekijä ja ammatillisena opettajana on antanut entistä laajemman ymmärryksen siihen, että aina ei voi valita.

Terapiatakuu on kaikkien eduskuntapuolueiden kannattama hanke. Sen soisi toimivan:

”Yksilön hädän lisäksi mielenterveyden ongelmien yleistyminen on valtava yhteiskunnallinen haaste. Mielenterveyden häiriöt ovat nousseet yleisimmäksi syyksi sairauspäivärahan saamiselle. Mielenterveysongelmat ovat myös suurin yksittäinen työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syy. OECD:n arvion mukaan mielenterveyden häiriöiden kokonaiskustannukset Suomessa ovat noin 11 miljardia euroa vuodessa.Parantamalla mielenterveyspalveluihin pääsyä voitaisiin vähentää merkittävästi mielenterveysongelmista johtuvia sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä. Mielenterveysjärjestöt ovat myös arvioineet, että terapiatakuun myötä noin 7500 koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevaa henkilöä voisi kuntoutua vuosittain etuuksien piiristä työelämään.” (Lainaus 23.7.2020 kokoomus.fi)

Kokoomus vaatii aluevaaliohjelmassaan lakisääteisen terapiatakuun toteuttamista

Lisää julkaisuja

6.2.2022

Mitä nyt kuntapäättäjä?

Aluevaalit ovat ohi ja kaksi viikkoa tuloksia on sulateltu. Helmikuun aikana aluevaltuustot valmistautuvat 1.3.2022 käynnistyvään kauteensa neuvotellen paikkajaosta toimielimissä. Asiat

4.1.2022

Palvelut ovat ihmistä varten – äänestä!

Sote -uudistuksen tarkoitus on edelleen monelle hämärän peitossa ja siksi varmasti on vaikea motivoida ihmisiä äänestämään. Perimmäinen tarkoitus on saada

15.12.2021

Ammattina sosiaali- ja terveysalan vetovoimaan ja pitovoimaan panostettava

Ei ole uusi asia, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista on todellisuudessa jo oikeastaan huutava pula. Pula on kotihoidon, palveluasumisen ja