Hyvä alku kasvulle ja kasvun tukea tarvittaessa.

Julkaistu:

Perheetkin tarvitsevat joskus apua ja tukea kasvatukseen.

Minun mielestäni lapsiin ja nuoriin tulee panostaa edelleen ja juuri silloin, kun tuen tarve on. Varhain huomattu tarve sekä sopivalla tavalla toteutettu tuki ja ohjaus ehkäisevät ennalta suurempien pulmien syntymistä. Perheetkin tarvitsevat joskus apua ja tukea kasvatukseen.

Varhaiskasvatus on polun alku oppimiselle ja tulevaisuuden hyvinvoinnille, joten siihen tulee panostaa lapsen ja perheen hyväksi. Hyvinvointia tuo osaava ja motivoitunut henkilöstö, turvallinen varhaiskasvatuksen kasvuympäristö ja perheiden osallisuus.

Nuorten mielenterveyden tuki ja edistäminen ovat tärkeitä

Mielestäni nuorten kuulluksi ja nähdyksi tuleminen oman elämänsä asiantuntijoina on tärkeää. Tätä olen pyrkinyt edistämään nuorisovaltuusto -kummina sekä tekemällä työtä valtuustossa mm. aloitteiden muodossa. Nuorten mielenterveyden tuki ja edistäminen ovat tärkeitä, samoin esimerkiksi oppimisen ohjaaminen. Vastauksia tulee saada silloin kun on kysyttävää. Aito kohtaaminen ja luottamus ovat nuorille tärkeitä. Hyvän päätöksentekijän tulee osata asettua katsomaan maailmaa nuorten näkökulmasta.

Lisää julkaisuja

6.2.2022

Mitä nyt kuntapäättäjä?

Aluevaalit ovat ohi ja kaksi viikkoa tuloksia on sulateltu. Helmikuun aikana aluevaltuustot valmistautuvat 1.3.2022 käynnistyvään kauteensa neuvotellen paikkajaosta toimielimissä. Asiat

13.1.2022

Mielenterveys ei odota

Mielenterveys on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tai pahoinvointia silloin, kun mielessä on mustelmia ja ruhjeita. Mielenterveys on voimavara, joka auttaa meitä

4.1.2022

Palvelut ovat ihmistä varten – äänestä!

Sote -uudistuksen tarkoitus on edelleen monelle hämärän peitossa ja siksi varmasti on vaikea motivoida ihmisiä äänestämään. Perimmäinen tarkoitus on saada