Hyvä alku kasvulle ja kasvun tukea tarvittaessa.

Julkaistu:

Perheetkin tarvitsevat joskus apua ja tukea kasvatukseen.

Minun mielestäni lapsiin ja nuoriin tulee panostaa edelleen ja juuri silloin, kun tuen tarve on. Varhain huomattu tarve sekä sopivalla tavalla toteutettu tuki ja ohjaus ehkäisevät ennalta suurempien pulmien syntymistä. Perheetkin tarvitsevat joskus apua ja tukea kasvatukseen.

Varhaiskasvatus on polun alku oppimiselle ja tulevaisuuden hyvinvoinnille, joten siihen tulee panostaa lapsen ja perheen hyväksi. Hyvinvointia tuo osaava ja motivoitunut henkilöstö, turvallinen varhaiskasvatuksen kasvuympäristö ja perheiden osallisuus.

Nuorten mielenterveyden tuki ja edistäminen ovat tärkeitä

Mielestäni nuorten kuulluksi ja nähdyksi tuleminen oman elämänsä asiantuntijoina on tärkeää. Tätä olen pyrkinyt edistämään nuorisovaltuusto -kummina sekä tekemällä työtä valtuustossa mm. aloitteiden muodossa. Nuorten mielenterveyden tuki ja edistäminen ovat tärkeitä, samoin esimerkiksi oppimisen ohjaaminen. Vastauksia tulee saada silloin kun on kysyttävää. Aito kohtaaminen ja luottamus ovat nuorille tärkeitä. Hyvän päätöksentekijän tulee osata asettua katsomaan maailmaa nuorten näkökulmasta.

Lisää julkaisuja

13.1.2022

Mielenterveys ei odota

Mielenterveys on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tai pahoinvointia silloin, kun mielessä on mustelmia ja ruhjeita. Mielenterveys on voimavara, joka auttaa meitä

4.1.2022

Palvelut ovat ihmistä varten – äänestä!

Sote -uudistuksen tarkoitus on edelleen monelle hämärän peitossa ja siksi varmasti on vaikea motivoida ihmisiä äänestämään. Perimmäinen tarkoitus on saada

15.12.2021

Ammattina sosiaali- ja terveysalan vetovoimaan ja pitovoimaan panostettava

Ei ole uusi asia, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista on todellisuudessa jo oikeastaan huutava pula. Pula on kotihoidon, palveluasumisen ja